Høgskulen vil tilby guide-fag

Til hausten opprettar Høgskulen i Stavanger (HiS) eit reiseguidestudie.