Ut av Høyre i protest

Jostein Haga melder seg ut av Høyre i protest mot partiets holdning i ekspropriasjonssaken på Vatne.