Sosialutgiftene doblet på tre år

Gjeldsproblemer hos yngre SMS-låntagere og økende rusproblemer hos eldre får mye av skylden for at Randaberg har fått doblet utgiftene til sosialhjelp på tre år.