Vil bygge opp laksebestanden

De neste fem årene har Direktoratet for naturforvaltning innskrenket fiskeperioden for laksefiske med kilenot i sjøen i deler av Rogaland.