44-åring dømt for narkotikabruk og tyveri

En mann fra Sola må sone 60 dager av i alt fem måneders fengsel for diverse vinningsforbrytelser og narkotikabruk. To måneder av straffen er gjort betinget, med to års prøvetid.