Fin flyt i trafikken

Ifølge vaktsentralen i Statens vegvesen går påsketrafikken veldig greit mandag kveld, både i Rogaland og ellers i landet.