Vil vurdere fotobokser og kontroller

— Kontrollen på Motorveien må økes, men det viktigste er at de ungepasser på hverandre.