Prishopp på boss

Mer og mer avfall sorteres hjemme. Likevel må forbrukerne betale mer. Stavanger kommune er bekymret og ber IVAR forklare hvorfor det interkommunale selskapet på tre år øker prisene med 34 prosent.