Trekker seg i sympati

— Måten KrF har håndtert Medhaug-saken på, er vanskelig og umuligfor meg å forsvare, sier Gerd Reidun Helmikstøl.