Eglev Østgård

Åtte veggklokker til åtte barnebarn. Veggklokker til ungane. Eiveggklokke her inne hos henne sjølv i Madlavollvegen. Eglev Østgårder nok ikkje spesielt oppteken av tida, sjølv om ho vert 80 år imorgon. Ho er berre så glad i treskjering, og har difor laga alledesse klokkene. Dei driv no visst med handverk alle desse folka fråindre Telemark.