Vil flytte sjøhus til Natvigs Minde

I Stavanger kommune arbeides det for å flytte et autentisk sjøhus fra Badedammen til branntomten på Natvigs Minde i stedet for å føre opp en kopi på holmen i havnebassenget.