20 på «høgskolen» i sørfylket

— Best av alt er muligheten til å ta høg- skoleutdanning like utenfor stuedøra, sier Randi Holmen fra Sokndal.