Søker om Eiendomsmeklerstudie

Handelshøyskolen BI i Stavanger ønsker å kunne tilby sine studenter eiendomsmeklerstudie.