Forsand skrinlegg oldtidsbarnehage

Det blir etter alt å dømme ingen oldtidsbarnehage i fortidslandsbyen Landa i Forsand.