Fritt fram i Vågen

Det ligger an til at frivillige kulturkrefter kan boltre seg på gratis scene i tolv Skagen-stengte dager i juli.