Spor skal bort

Stavanger kommune ønsker å fjerne jernbanesporene langs hele Strandkaien.