Skeptiske politikarar

SANDNES: Per Johan Skjæveland (ap) går ikkje utan vidare med på å rekna kontantstøtte og barnetrygd som inntekt for foreldre som søkjer om sosialhjelp.