Unge skal tenke nytt om kirken

12 kristne organisasjoner vil skape visjoner for morgendagens kirke.