Kritisk til levekårsundersøkelser

Det er all grunn til å stille spørsmål ved levekårsundersøkelser,sier professor Kjell H. Olsen, ved Høgskolen i Stavanger.