Badedammen får flertall i bystyret

Noen utbrytere i Høyre til tross, boligprosjektet Badedammen Vestblir vedtatt bygget i bystyret mandag.