Mange vil være med - få gir sin stemme

Mener du noe om kirken, bruk stemmeretten på valgdagen, siersokneprest i Hana, Arne Dag Kvamsøe.