Livsfarleg medisin på avvegar

Store mengder livsfarlege medikament og diverse utstyr vart stolefrå Norsk Luftambulanse sine lokale ved Sentralsjukehuset iRogaland torsdag morgon.