Sars- beredskap på Sola

Sosial— og helsedirektoratet ber nå kommuner med flyplasser om å gjennomgå sine smittevernplaner - for å ha en beredskap for eventuelle sars-tilfeller.