Regjeringen ofrer Lingvong-vassdraget

Regjeringen sier ja til utbygging av Lingvong— ogTengesdalsvassdraget øst for Skaulen i Suldal, etter detAftenbladet erfarer.