- Vi er ikke visjonsløse

— Vårt mandat er å skjære ned i investeringsbudsjettet, sier Janne Johnsen.