Byrkjedalstunet vil satsa på overnatting

Randi og Daniel Øvstebø er klare for å gå eit steg vidare med Byrkjedalstunet. Planen er å tilby overnatting.