Rive eller pietetsfullt bevare?

Sandnes: — Mange huseiere bryr seg ikke om å vedlikeholde. Det er trist å se at Norestraen stadig forfaller bygningsmessig og miljømessig, sier Ingrid Mørk fra Trones.