Olje-ansatte får reiseforbud

Krigsfrykten tvinger olje-ansatte til å holde seg hjemme.BP-gruppen stanser all reisevirksomhet den dagen krigen bryter ut,mens Statoil allerede har innført flyforbud for de flesteutenlandsreiser.