Stortingstopp tror direktorat glipper for Rogaland

Ansatte i Landbruksdirektoratet sier opp grunnet flyttesjau og raser mot hemmelighold. Nå avfeier regjeringen Geir Pollestad (Sp) og andre som mener Rogaland er ute av bondedansen.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp), Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag og landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) avbildet under stormøtet om norsk landbruk på Varhaug i januar. Nå venter «alle» på Dales beslutning om utflytting av arbeidsplasser fra Landbruksdirektoratet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

I slutten av juni påpekte Siri Meling (H) at Rogaland valgte å stå alene som fylke - og at utflytting av statlige arbeidsplasser «også er å belønne de regionene som slår seg sammen til større enheter».

– Akkurat det kan tale for at det ikke kommer til Rogaland, sa Meling.

Det er ett av flere signaler som kan peke i retning av at Rogaland ikke vil nå opp i kampen mot Steinkjer, Hamar, Østre Toten og Mysen om statlige arbeidsplasser i Landbruksdirektoratet, som i dag har hovedbase i Oslo og en avdeling i Alta.

Aftenbladet kjenner til at det sentralt i direktoratet er en rådende oppfatning om at Rogaland ikke blir valgt til slutt, men landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) insisterer på at ingen beslutning er tatt.

Les også

Frykt for masseoppsigelser i Landbruksdirektoratet

Les også

Regjeringen peker ut vinner i Bonde-Idol etter ferien

Stalltips: Oslo og Hamar

Geir Pollestad (Sp), leder i næringskomiteen på Stortinget, sier han har «grunn til å tro» at arbeidsplasser i direktoratet verken havner i Rogaland eller i Trøndelag, men blir delt mellom Oslo og Hamar.

Men hva bygger han så dette på? Ifølge Pollestad er dette en blanding av opplysninger som er blitt ham fortalt av folk som gjerne ikke burde ha fortalt slikt til ham, summen av mange signaler, logikk og et snev av kvalifisert spekulasjon.

Aftenbladet vet at Hamar lenge har vært stalltipset sentralt i direktoratet.

– Hvis Dale hadde vært klar på Jæren eller Trøndelag, ville avgjørelsen kommet før valget. Det ville vært en god sak både i Rogaland og i Trøndelag, sier Pollestad.

André Skjelstad (V) representerer Sør-Trøndelag på Stortinget. Venstre er avtalepartner med Høyre og Frp om utflytting av statlige arbeidsplasser fra Oslo.

Skjelstad tror ikke på Hamar-rykter.

– Jeg har respekt for at regjeringen trenger mer tid, og jeg har fortsatt tro på at det havner i Steinkjer.

Han svarer «ja» på spørsmål om regjeringen må konsultere Venstre før en beslutning, selv om han legger til at dette til syvende og sist er regjeringens beslutning.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp), her sammen med Solveig Horne (Frp), har full forståelse for de ansatte frustrasjon knyttet til mulig utflytting av arbeidsplasser fra Landbruksdirektoratet.

– Valgkampvurderinger? Nei.

Landbruksminister Dale avkrefter overfor Aftenbladet at regjeringen må konsultere Venstre.

Dale opplyser at saken heller ikke må gjennom Kongen i statsråd. Dermed kan regjeringen i prinsippet offentliggjøre en beslutning rett før stortingsvalget, men Dale opplyser at det «ikke er noe som tyder på det.»

Utredningsfristen var 1. juli, og 30. juni sa Dale til Aftenbladet at beslutningen ville komme så raskt som mulig «på andre siden av sommeren.»

– Vi fatter en beslutning når vi er ferdige med vurderingene som vi skal gjøre.

Valgkampvurderinger?

– Nei.

Hvorfor drar dette så ut i tid?

– Fordi dette er en vanskelig beslutning å ta, både om vi skal flytte ut, i hvilket omfang og til hvilket område. Vi må være sikker på at vi har et godt fungerende direktorat over tid. Det er mange avveininger som skal gjøres.

Hvorfor hemmeligholdes utredningen?

– Den offentliggjøres når beslutningen er offentliggjort. Den er laget av mitt embetsverk og er derfor en del av mitt interne beslutningsgrunnlag som det ikke gis innsyn i. Hadde eksterne utarbeidet dette, ville det vært innsynsrett.

– Må regjeringen konsultere Venstre før en beslutning fattes?

– Det er opp til regjeringen å avgjøre.

– Så dere må ikke konsultere Venstre?

– Nei.

– Skjelstad viser til at det skal flyttes ut om lag 50 arbeidsplasser?

– Han sier det samme til meg. Venstres posisjon er at de vil flytte 50 arbeidsplasser til Steinkjer. Det har jeg sagt at er greit, men jeg gjør mine egne vurderinger basert på anbefalinger og hva som er mest hensiktsmessig.

– Så du har overhodet ikke landet på et antall?

– Verken endelig antall eller lokalisering.

– Hva sier du til at Geir Pollestad mener «han har grunn til å tro» at det blir Oslo/Hamar?

– Han har overhodet ikke grunnlag for å tro noe som helst om dette. Han har all rett til å si hva han vil, men jeg synes det er synd at han spekulerer i dette, rett og slett fordi ansatte skal være trygge på at vi gjør gode vurderinger i dette, sier Dale, som legger til at det «ikke er noen grunn til at rogalendingene i dette stadiet skal føle seg ute av dansen».

– De er med i vurderingen, sier Dale.

Hvordan forklarer du beslutningen som nå drøyer overfor frustrerte ansatte? At dette er en vanskelig og krevende beslutning?

– Det er hele forklaringen. Jeg har ikke ønsket å bruke lengst mulig tid på dette. Jeg må være trygg på at vurderingene til syvende og sist er så grundige at vi kan være trygg på å få et godt fungerende direktorat, også dersom velger å gjøre endringer i organiseringen av det, sier Dale.

André N. Skjelstad (V).

Sprikende Venstre-signaler

Skjelstad hevder også at en samlet stortingsgruppe i Venstre står bak Steinkjer-kandidaturet, etter at Iselin Nybø (V) kjempet for Rogaland, men måtte gi tapt.

På samme måte minner han om at Nybø kjempet gjennom Stavanger for fornybarfondet i Venstres stortingsgruppe.

Nybø opplyser imidlertid at Venstre venter på en faglig vurdering fra departementet som verken hun eller stortingsgruppen har sett.

– Så vi har som stortingsgruppe ikke tatt stilling til lokaliseringen ennå, sier hun.

– Hvorfor dette holdes hemmelig, vet ikke jeg. Som stortingsgruppe avventer vi den anbefalingen eller vurderingen fra departementet, sier Nybø.

Skjelstad vil ikke ha noen formening om dette er valgkamptakktikk eller ei av regjeringen.

– Vi i Venstre har vært tydelige på hva vi ønsker, sier Skjelstad, som legger til at dette betyr Steinkjer.

Han sier også at Venstre har sagt at det ikke er aktuelt å flytte ut hele direktoratet, blant annet opp mot tollfunksjoner.

– Jeg har sagt at anslaget er cirka 50 arbeidsplasser. Det er der enigheten ligger om hva som skal flyttes ut, sier han.

Hevder ansatte slutter grunnet flyttesjau

Janna Bitnes Hagen, hovedtillitsvalgt for organiserte i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i direktoratet, sier de hadde forventet å få vite beslutningen etter sommerferien, men før stortingsvalget.

– Vi venter i spenning hver dag, men vi vet ikke når beslutningen fattes. Vi opplever nå at folk slutter hos oss på grunn av prosessen og finner seg nye jobber. Alt er veldig uoversiktlig og utrygt, sier Hagen.

Hun oppgir at om lag ti ansatte skal slutte i september og oktober, uten at hun kan slå fast at alle oppsigelsene er relatert til «flyttesjauen».

– Har du vurdert å slutte?

– Det kan ikke jeg uttale meg om. Det jeg kan si, er at jeg er veldig spent på hva som skjer med Landbruksdirektoratet framover. Flyttes vi til Rogaland eller Steinkjer, har det store følger for meg personlig. Jeg har familie, og vi bor utenfor Oslo og pendler inn. Dette har store følger for flere enn meg om arbeidsplassene våre skulle forsvinne. Jeg tror veldig mange er i tenkeboksen nå, og erfaringer fra tidligere prosesser viser jo at de aller færreste blir med på flyttelasset, sier hun.

– Både Rogaland og Steinkjer vil medføre at folk må flytte på seg for å unngå å miste jobben. Det vil få kjempestore følger for den enkelte, sier Hagen, som representerer om lag 30 NTL-organiserte.

– Folk er veldig frustrerte

Pål Jakob Aasen, leder for Akademikerne Landbruksdirektoratet, representerer om lag 130 medlemmer.

– Direktoratet har hele tiden en viss turnover. Jeg får tilbakemelding nå om at de som slutter, slutter på grunn av denne prosessen. Folk er veldig frustrerte. Det er veldig trykkende nå. Alle har tenkt at nå kommer det, nå kommer det før valget. Det er stor frustrasjon, og mange frykter for framtiden. De som har sluttet allerede, oppgir at årsaken er frykten for en varslet avgjørelse.

– Hva synes du om at ingen avgjørelse er tatt?

– Det er veldig uheldig og skaper mye frustrasjon og usikkerhet. Jo lengre tid som går, jo verre blir den frustrasjonen. Samtidig ligger det et håp i det også, i at man vil tenke grundig gjennom dette og ikke lande på en enkel løsning. Landbruksdirektoratet bør ligge der det ligger. I Oslo, sier Aasen.

Han sier det er «veldig ille» at departementet holder utredningsrapporten om flyttemulighetene hemmelig.

Dette skiller seg til åpenheten som ble praktisert rundt en utredningsrapport om etablering av Fornybar AS før beslutningen kom om Stavanger-området.

– Tyder det på at det står ting der som ikke passer med en beslutning man har tenkt å ta?

– Det kan være. Det som skjer nå, er at alle spekulerer. Er det valgtaktikk? Vi vet ikke. Vi vet ingenting, og det har vært lagt lokk på denne saken helt siden rapporten ble ferdig.

– Hvorfor tror du ingen avgjørelse fortsatt er tatt?

– Fordi det er blitt en veldig politisk betent sak. Vi fryktet jo at beslutningen om Steinkjer allerede var tatt og at utredningen var en skinnprosess. Hvis så var tilfelle, så kunne jo regjeringen tatt beslutningen om Steinkjer i sommer da utredningen var ferdig. Nå tyder mye på at ingen avgjørelse er tatt. Vi er veldig spent på hva dette egentlig betyr, og vi håper konklusjonen blir ingen utflytting, sier Aasen.

– Dersom det blir utflytting, foretrekker vi det stedet som i størst mulig grad tar hensyn til dagens ansatte. Det betyr Mysen eller Hamar. Hvis det blir andre steder, er det egentlig det samme som å be folk om å slutte. Mange blir ikke med dit heller. Folk blir jo ikke med på flyttelass over store avstander. Dette er etablerte mennesker med familie og ledsagere som ikke bare kan flytte på seg uten videre. 70-95 prosent blir ikke med på flyttelasset, viser tidligere utflyttinger, sier den hovedtillitsvalgte.

Han opplever at politikerne ikke forstår konsekvensene av det de bestemmer.

– Jeg mener det er lite fokus på hva direktoratet faktisk gjør i dag. Debatten bærer preg av litt enkle argumenter om at «her i vår region er det så mye gårder og landbruk, så da blir det bra hvis direktoratet legges hit», liksom. Det er ikke sånn vi fungerer. Vi er til for hele landet. Jeg synes lokalpolitikere, inkludert i Rogaland, slipper altfor billig unna med slike enkle argumenter, sier han.

Publisert: