• 1. oktober innføres rushtidsavgift på Nord-Jæren og antallet bomstasjoner øker fra 22 til 38. Bompengene går til Bymiljøpakken, som skal bygge veier, bussvei, sykkelstamvei og andre tiltak for over 30 milliarder kroner de neste 15 årene. Jonas Haarr Friestad
    Galleri

Du slipper å betale forskudd i bomringen

Når den nye bomringen Nord-Jæren åpnes, skal du begynne å betale passeringene på etterskudd. Dette skal etter hvert gjelde de fleste bompengeanlegg i Norge.