• Flere av de store entreprenørfirmaene har sendt ut permitteringsvarsler. Fra venstre: Ole Bernhard Eriksen i Velde Pukk og Miljø, Tommy Stangeland i Stangeland Maskin, Bjelland-sjef Ole Bjelland og Risa-direktør Trond Viding Tvedt. Jon Ingemundsen

Lokale entreprenørar har unngått permittering - enn så lenge

Stangeland, Rygg Maskin og Nordbø Maskin har så langt sluppe å permittere, men entreprenørane fryktar tøffe tak over nyttår. Bjelland har premittert ti personar.