• Pål Tyrom er en av fire menn i Gauselbakken barnehage. Barna heter Vitus Fahle (fremst), Olav Sleen Reinsnes, Frede Bøen Hope. Jarle Aasland

Menn i barnehage gir flinkere skolebarn

Barn i barnehager med høy andel mannlig ansatte gjør det bedre på språk- og regnetester i småskolen, viser en ny forskningsstudie.