• Vegard Thise, prosjektleder for Bussveien, til venstre, og samferdselssjef Gottfried Heinzerling orienterte om Bypakke Nord-Jæren og påpekte at det er en jobb å gjøre for å ta grep om kostnadsbildet. Ove Heimsvik

Bussveien: Flott og dyrt, men vil det fungere?

Fylkespolitikerne erkjenner at omdømmet er i fare og ønsker å ta tilbake kontrollen over Bussveien i Stavanger-regionen.