Zürich kommune kjøper vindpark i Gjesdal og Bjerkreim

Innbyggerne i Zürich har gjennom folkeavstemninger vedtatt å fase ut atomkraft. Derfor har kommunens energiselskap nå bestemt seg for å kjøpe Måkaknuten vindpark.

Egersund Vindpark består av 33 vindmøller i Åseheia og Kolldalsheia øst for Egersund. Snart får også Bjerkreim og Gjesdal en vindmøllepark.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Måkaknuten vindpark er et av prosjektene i den såkalte Bjerkreimsklyngen. Estimert produksjon fra vindparken er omtrent 350 millioner kWh per år. Dette tilsvarer forbruket til omtrent 17.000 husholdninger, melder Norsk Vind Energi i en pressemelding. Det er Norsk Vind Energi som skal bygge og drifte vindkraftverket.

Zürich kommunes energiselskap ewz har et strategisk mål om 100 prosent fornybar energiproduksjon i sin portefølje.

- At ewz kjøper vindkraftverket betyr at prosjektet etter en lang utviklingsprosess endelig kan realiseres. Byggingen starter umiddelbart, sier Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind Energi AS, i pressemeldingen.

I 2019 vil det bygges veier, oppstillingsplasser og fundamenter, og de 22 vindturbinene vil være klare til full drift i slutten av tredje kvartal av 2020.

Til Aftenbladet sier Skorpen at Norsk Vind Energi AS hele tiden har vært avhengig av å få inn kapital for å kunne bygge ut Måkaknuten.

– Vi har jobbet med den siden av saken det siste året. Etter hvert ble ewz den mest aktuelle.

– Hvor mye ble vindkraftverket solgt for?

– Vi er blitt enige om å holde summen for oss selv, sier Skorpen.

Opprinnelig skulle vindmøllene i Måkaknuten vindpark være 125 meter høye. Norsk Vind Energi søkte om å få øke høyden til 190 meter, noe som Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) godkjente. Men dette vedtaket ble klaget på, og havnet hos Olje- og energidepartementet. Det førte til at anleggstarten ble utsatt.

Nå har Olje- og energidepartementet ifølge Skorpet avslått klagen.

– Var den nye høyden på vindmøllene en forutsetning for avtalen med ewz?

– Prosjektet som har ligget på forhandlingsbordet, er med en vindmøllehøyde på 190 meter, ja, sier Skorpen.

Polariserende tema

Ordfører Frode Fjeldsbø i Gjesdal visste ikke om oppkjøpet da Aftenbladet snakket med ham tirsdag ettermiddag.

– Konsesjonen er gitt til Norsk Vind Energi, og det er deres oppgave å forvalte den. Jeg registrerer at vindkraft er interessant for store kommersielle aktører. Dersom Zürich kommune kjøper Måkaknuten, er det nytt, spennende og interessant for oss, sier Gjesdal-ordfører Frode Fjeldsbø (Ap).

– Hva tenker du om at innbyggerne i en by i Sveits skal bruke strøm som produseres i Gjesdal?

– Jeg har stor respekt for at vindmøller er et polariserende tema. Mange er positive, men det er også mange som er i mot vindparkutbygginger. Jeg registrerer at store internasjonale selskaper synes det er bra, men jeg er også opptatt av den andre siden av saken, av de i nærmiljøet som mener utbygging av vindkraft ikke er så bra, sier Fjeldsbø.

Skaper arbeidsplasser

Utbyggingen vil ifølge Norsk Vind Energi sysselsette flere hundre årsverk, og betyr i tillegg løpende leveranser av varer og tjenester fra næringslivet i regionen. I driftsfasen er det et forventet behov for omtrent fem årsverk med lokal tilhørighet. Vindkraftverket vil også gi begge vertskommunene skatteinntekter i hele driftsperioden.

– Ewz har vært aktive i Rogaland, en region med en ekstraordinær vindressurs, siden 2010 og ser frem til å bygge videre på de positive erfaringene og videreutvikle gode relasjoner til lokale og regionale samarbeidsparter i årene som kommer, uttaler Hans Gunnervall, Head of Transactions i det sveitsiske selskapet.

Publisert: