• Forus Energigjennvinning brenner restavfall fra distriktet. Varmen fra prosessen blir utnyttet til å varme opp boliger og næringsbygg i nærheten. IVAR og Lyse Neo er hovedeierne. Carina Johansen
    Galleri

Stavanger vil fange CO2 fra søppelforbrenning

Et enstemmig bystyre i Stavanger inviterer blant andre Lyse og IVAR til et møte for å se på mulighetene for karbonfangst og lagring ved søppelforbrenningsanlegget på Forus