• Sandnes og de andre kommunene som eier Rogaland brann og redning mener staten må ta regningen for sikkerheten i de store veitunnelene Ryfast og Rogfast. Jarle Aasland

– Staten må betale for sikkerheten i Ryfast og Rogfast

SIKKERHET: De ti kommunene som eier Rogaland brann og redning vil nå gå sammen om å kreve at staten må ta regningen for sikkerhet og beredskap i Ryfast og Rogfast.