• Dirdalselva fellesforvaltning ber fiskere avstå fra fisket fram til vannføringen tar seg opp. Geir Sveen

Innfører begrensninger på laksefisket i Dirdalselva

Fiskere i Dirdalselva må fra i dag bruke lett fiskeutstyr på grunn av den lave vannstanden.