• Hans E.H. Jacobsen

E 39 må sikres enda bedre

Fjellskrenten ved det nye krabbefeltet i Skjebadalen var sikret etter alle kunstens regler. Likevel raste minst 350 tonn ut.