• Dima, Neda og Nael hadde gått henholdsvis 2, 6 og 5 år på Aspervika skole da de sist uke ble sendt tilbake til Jordan. Barneombudet mener hensynet til barns beste bør telle mer enn innvandringsregulerende hensyn og at foreldrene har løyet om identiteten. Jon Ingemundsen

- Brutalt og hjerterått å sende ut Neda

— Uansett hva disse foreldrene har gjort, er det barna som betaler prisen, sier barneombud Anne Lindboe om at Neda Ibrahim (12) og tre småsøsken sist uke ble sendt tilbake til Jordan. De har bodd 10 år i Norge.