Ingen har krav på permisjon

Ingen elever har krav på å få permisjon for å reise på ferie. Bare når det er forsvarlig, kan eleven få permisjon.