• Langs denne veien skjedde ulykken. Rune Nedrebø

- De avdøde gikk på feil side av veien

Sommerens trafikk-dødsfall på Sjernarøyane er nå ferdig etterforsket. Ifølge siktedes forsvarer viser den at de to avdøde gikk på feil side av kjørebanen.