Men tyven kom tilbake

Mens en huseier var på byen, ble en rute knust og ting tatt fra boligen i Sandnes. Men tyvegodset kom raskt til rette.