• Mari Rege og Ola Kvaløy. Tommy Ellingsen og Jonas Haarr Friestad

Ni millionar til UiS-professorar

UiS-professorane Ola Kvaløy og Mari Rege har fått ni millionar kroner frå Noregs forskingsråd for å forske på kva som motiverer arbeidstakarar til innsats i jobben.