• Nils Erik Steinsbø og Siri Kval Ødegård er godt fornøgde. Dei fortel at dei lærer mykje av å prøva det dei lærer på Universitetet i det verkelege livet. Dessutan har den italienske regissøren Allessio Pizzech både utfordringar og oppmuntringar til dei. Det er nyttig. Pål Christensen

Operasamarbeid Jæren-Bjergsted

Gode, lokale revypoeng har pause i den jærske revyens høgborg, Jadarheim. No er det atmosfære av opera som fyller lokalet.