• Eilef A. Meland overtar som gruppeleder for SV i bystyret etter Marcela Molina.

Delt topp i Stavanger SV

Det er enighet i Stavanger SV om å dele toppvervene mellom Marcela Molina og Eilef A. Meland.