• Ingen personer kom til skade da et tog sporet av på Brueland torsdag. Åsmund Ådnøy

Lokfører tatt ut av tjeneste

Selv om lyssignalet viste stopp, fortsatte lokføreren, og toget sporet av. Det viser NSBs interne granskning av hendelsen i Sandnes.