Kaller au pair-en "min filippino"

Au pair-forsker sier noen familier ser på au pair-en som et objekt.