• Her har det blir bra, konstaterer ordfører Stanley Wirak, Ap, og lover at han skal kjøre ryddekampanje for hele byen utover våren. Fredrik Refvem

Ordføreren skal gjøre byen ren

Ordfører Stanley Wirak sitter ikke stille og godtar at søppelet flyter. Nå planlegger han kampanje for opprydding i Sandnes.