• - Jeg vil takke opposisjonens damer for gode innspill. Men jeg synes lagt på vei denne debatten er storm i et vannglass. Stavanger har gode tjenester for eldre, og det skal vi fortsatt ha, sa Karl W. Sandvig. Lars Idar Waage

Pp sikret økt egenbetaling for eldre

Eldre med god råd får doblet prisen på dagsenter i Stavanger fra 70 til 140 kroner. Men minstepensjonistene slipper med 40 kroner.