• Flyktningene som Margaret Sanner skjulte i sitt eget hjem på 90-tallet måtte være stille for å ikke vekke mistanke hos naboene. Først etter mørkets frambrudd turde Sanner ta dem med seg ut. Illustrasjonsfoto: SCANPIX

Margaret Sanner skjulte 12–15 flyktninger på loftet på 90-tallet

Det er ikke første gang befolkningen i Rogaland går til sivil ulydighet for å hjelpe flyktninger og papirløse. Mens flere arbeidsgivere denne gangen valgte og kanskje fortsatt velger å beholde sine "ulovlige" arbeidstakere til tross for store bøter, var det mange private som åpnet hjemmene sine og skjulte flyktninger på 90-tallet.